Studio Berkat - Studio Art Design Production & Presentation(nl)
home banners contact accessoires disclaimer
homepage

    nl uk es

BELEEF HET MET STUDIO BERKAT Trouwe 'passagiers'
hebben het al opge-
merkt: Studio Berkat
wilt in de toekomst de
goede dingen nog be-
ter doen. Wij willen
zorgen dat u er niet
alleen vaak met ons
op uittrekt, maar dat u
ook ons kiest, omdat u
bij ons een onverge-
telijke reis-ervaring
opdoet. Studio Berkat
wilt nagenoeg een
compleet 'reismerk'
worden.
Dat kunnen we na-
tuurlijk wel mooi zeg-
gen, maar nu moeten
we het ook gaan
doen. Aan de buiten-
kant zijn we al hard
bezig. Er is na enige
voorbereiding ein-
delijk een website
geheel in een nieuw
opzet en omkleuring
ontwikkeld. Maar
daar koopt u als
'passagier' nog niets
voor. Waar u wel iets
aan heeft, is de uit-
breiding van ons
aanbod. Naast het
aannemen van diverse
opdrachten op het ge-
bied van tekenproduc-
ties, verzorgen wij uw
foto's en daarnaast
ontwerpen wij illustra-
ties ten behoeve van
uw persoonlijke- cq.
bedrijfspresentaties.


   
Onder de bestemming
web development door middel van de button
DESIGN4MYWEBSITE
kunt u ons uw opdracht
geven voor het ontwik-
kelen en het realiseren
van uw eigen website
met gebruikmaken van
de grote hoeveelheid
aan voorbeelden en
diversiteit aan aktivi-
teiten binnen onze
nieuwe bestemmingen.
Want Studio Berkat
vliegt de nieuwe
charterbestemmingen
en de lijndiensten van:
Studio Art Design
Production & Presen-
tation naar de wereld
van Desktop Publish-
ing, Grafisch teken-
werk, Fotografie,
Advertenties, Website
Development Illu-
straties, 3D-design en
presentaties, zowel qua
stralende lucht, als qua
zonnige temperaturen
die u hier treft binnen
de lay-outs van vele
ontwerpen, waarin
kunstzinnige en crea-
tieve uitspattingen zijn
verwerkt.
Gebruik: Safari / Google Chrome Copyright 2006 Studio Berkat, Inc. All Rights Reserved.